پنج ستاره از Doody's Star Ratings ™

دانش، که دکتر Firmin از طریق سه دهه تجربه جمع آوری شده است، نشان می دهد که چگونه استقامت، مهارت و مهارت های جراحی دقیق می تواند با هم کنار بیایند. جراحان که مایل به کار در بازسازی گوش هستند باید و شاید باید این کتاب را دریافت کنند. - بررسی کتاب Doody's (امتیاز: 100)

در صورت وجود هر کدام، کتابهای دیگر وجود دارد که نه تنها دستورالعملهای گام به گام در مورد جراحی بازسازی گوش را ارائه می دهند، بلکه ... بینشی که از دهه ها تجربه نویسندگان حاصل شده است. - BIZ INDIA

این کتاب جزئیات روش های جراحی دکتر فرانکوئیز Firmin، رهبر شناخته شده در عمل جراحی گوش. این شامل "اسرار تجاری" است که در طول سالها تمرین تقطیر شده است و به طور گسترده ای با بیش از 1000 عکس و نقشه های رنگی نشان داده شده است. این کتاب شامل ویدئو عملی و سخنرانی و یک کتاب است. این کتاب عملی و معتبر، خریداری ضروری برای تمام جراحان است که بر روی گوش عمل می کنند.