Ahfs Drug Information 2018

AHFS Drug Informationr، نسخه 2018 با اطلاعات گسترده ای در مورد همه چیز از درمان درد مزمن تا مدیریت عفونت اچ آی وی در اطفال، علاوه بر ضروری بودن منابع داروخانه شما است. AHFS DI با محتوا که توسط نزدیک به 90،000 مرجع پشتیبانی می شود و شامل مشاوره از متخصصان موضوعی متعدد است، به شما کمک می کند تا از بیماران و عمل شما محافظت کنید. تنها بروشور چاپی که توسط کنگره آمریکا تعیین شده است، AHFS DI 2018 نیز تنها مرجع است که توسط یک انجمن حرفه ای و علمی منتشر شده است - حصول اطمینان از آن است که مرجع معتبر ترین و بهترین فروش توسط داروسازان برای 60 سال مورد اعتماد است. AHFSI DI حاوی اطلاعات قابل اعتماد ترین دارو در دسترس است - همه در یک مکان. این جامع ترین منبع مبتنی بر شواهد اطلاعات مواد مخدر است که با دستورالعمل های درمانی و استفاده های نامطلوب همراه است.