اصول طب داخلی هاریسون بیماریهای کلیه و مجاری ادرای 

عنوان اصلی :اصول طب داخلی هاریسون بیماریهای کلیه و مجاری ادرای
نویسنده : هاریسون
مترجم : محمدی
ناشر: ارجمند
موضوع : Internal Medicine
قیمت : ٢٠٠,٠٠٠ ریال
نوبت چاپ : ٢
سال انتشار : ١٣٩٢
شابک : 9166002001764
زبان : فارسی