کتابهای پزشکی medical books

۳ مطلب با موضوع «video» ثبت شده است

New blood vessel detector technology

تکنولوژی جدید آشکارساز رگهای خونی

مدت زمان: 1 دقیقه 14 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

Mitoz process under microscope

فرایند میتوز زیر میکروسکوپ

مدت زمان: 3 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

A robot for people with physical disabilities

 رباتی برای غذا دادن به افراد دارای ناتوانی جسمی

مدت زمان: 32 ثانیه۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰